engelsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Broadly speaking, I agree with… because…
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
One is very much inclined to agree with… because…
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
I can see his/her point.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jag håller helt med om att ...
I entirely agree that…
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
One is very much inclined to disagree with… because…
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
I strongly disagree that…
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jag är helt och hållet emot idén att ...
I am firmly opposed to the idea that…
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... och ... är lika/olika när det gäller ...
…and…are similar/different as regards to…
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I motsats till ..., ... visar ...
In contrast to…, …shows…
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... till skillnad från ... är...
…by contrast with… is/are…
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... liknar ... när det gäller ...
…is similar to… in respect of…
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
…and… differ in terms of...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
The first…, by contrast, the second…
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
One difference between… and… is that…, whereas…
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jag skulle säga att ...
I would say that…
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
För mig verkar det som att ...
It seems to me that…
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Enligt min åsikt ...
In my opinion…
Brugt til at give en personlig mening
Från min synpunkt sett ...
From my point of view…
Brugt til at give en personlig mening
Jag är av den uppfattningen att ...
I am of the opinion that…
Brugt til at give en personlig mening
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det är min åsikt att ... eftersom ...
It is my belief that… because…
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Let us now analyze/turn to/examine…
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Visserligen ... men ...
Admittedly…, but…
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
It is true that…, yet the fact remains that…
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Granted, …, nevertheless…
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Tvärtom ...
On the contrary, …
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Å ena sidan ...
On the one hand…
Brugt til at præsentere en side af et argument
Å andra sidan ...
On the other hand…
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Trots ...
In spite of…
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Trots att ...
Despite the fact that…
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Scientifically/Historically speaking…
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
För övrigt/Förresten ...
Incidentally…
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Dessutom ...
Furthermore…
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau