esperanto | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jag håller helt med om att ...
Mi tute konsentas, ke...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Mi tute malkonsentas, ke...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... och ... är lika/olika när det gäller ...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I motsats till ..., ... visar ...
En kontrasto al..., ...montras...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... till skillnad från ... är...
...per kontrasto kun...estas...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... liknar ... när det gäller ...
...estas simila al... rilate...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
La unua..., kontraste, la dua...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jag skulle säga att ...
Mi dirus, ke...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
För mig verkar det som att ...
Ŝajnas al mi, ke...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Enligt min åsikt ...
Miaopinie…
Brugt til at give en personlig mening
Från min synpunkt sett ...
El mia vidpunkto...
Brugt til at give en personlig mening
Jag är av den uppfattningen att ...
Mi estas de la opinio, ke...
Brugt til at give en personlig mening
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Visserligen ... men ...
Certe..., sed...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Koncedita, ..., tamen...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Tvärtom ...
Kontraŭe, ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Å ena sidan ...
Unuflanke...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Å andra sidan ...
Aliflanke…
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Trots ...
Malgraŭ…
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Trots att ...
Malgraŭ la fakto ke...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Science/Historie parolanta...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
För övrigt/Förresten ...
Parenteze...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Dessutom ...
Krome...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau