fransk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Je comprends son point de vue.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jag håller helt med om att ...
Je suis entièrement d'accord que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... och ... är lika/olika när det gäller ...
...and... sont similaires/différents au regard de...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I motsats till ..., ... visar ...
En opposition avec..., ...montre...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... till skillnad från ... är...
..., par contraste avec..., est/sont...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... liknar ... när det gäller ...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...et... diffèrent en termes de...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Le premier..., a contrario, le second...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jag skulle säga att ...
Je dirais que...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
För mig verkar det som att ...
Il me semble que...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Enligt min åsikt ...
À mon sens...
Brugt til at give en personlig mening
Från min synpunkt sett ...
Selon mon point de vue...
Brugt til at give en personlig mening
Jag är av den uppfattningen att ...
Je suis d'opinion que...
Brugt til at give en personlig mening
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Visserligen ... men ...
De l'avis général..., mais...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Il va de soi que..., cependant...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Tvärtom ...
Au contraire, ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Å ena sidan ...
D'un coté...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Å andra sidan ...
D'un autre côté...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Trots ...
En dépit de...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Trots att ...
En dépit du fait que...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
För övrigt/Förresten ...
À propos de...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Dessutom ...
En outre...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau