hindi | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jag håller helt med om att ...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jag är helt och hållet emot idén att ...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I motsats till ..., ... visar ...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... till skillnad från ... är...
... की तुलना मे, ... ... है.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... liknar ... när det gäller ...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jag skulle säga att ...
मेरा मानना है कि...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
För mig verkar det som att ...
मुझे लगता है कि...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Enligt min åsikt ...
मेरी राय है कि...
Brugt til at give en personlig mening
Från min synpunkt sett ...
मेरे दृष्टिकोण से
Brugt til at give en personlig mening
Jag är av den uppfattningen att ...
मेरा मानना है कि
Brugt til at give en personlig mening
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det är min åsikt att ... eftersom ...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Låt oss nu analysera/undersöka ...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Visserligen ... men ...
यह सच है कि..., लेकिन...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
यह सच है कि..., लेकिन...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Tvärtom ...
इसके विपरीत
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Å ena sidan ...
एक तरफ से...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Å andra sidan ...
दूसरी तरफ से
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Trots ...
इन... के होते हुए भी...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Trots att ...
इन... के होते हुए भी...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
För övrigt/Förresten ...
वैसे...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Dessutom ...
इसके अतिरिक्त...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau