italiensk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Si può comprendere il punto di vista di...
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jag håller helt med om att ...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I motsats till ..., ... visar ...
A differenza di..., ... mostra...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... till skillnad från ... är...
In contrasto con..., .... è...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... liknar ... när det gäller ...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... e... differiscono in termini di...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jag skulle säga att ...
Si potrebbe dunque affermare che...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
För mig verkar det som att ...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Enligt min åsikt ...
Secondo il mio punto di vista...
Brugt til at give en personlig mening
Från min synpunkt sett ...
Da una prospettiva prettamente personale...
Brugt til at give en personlig mening
Jag är av den uppfattningen att ...
Sono dell'idea che...
Brugt til at give en personlig mening
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Spostando l'attenzione verso...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Visserligen ... men ...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Tvärtom ...
Al contrario...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Å ena sidan ...
Da un lato...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Å andra sidan ...
Dall'altro...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Trots ...
A dispetto di...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Trots att ...
Nonostante si ritenga che...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Scientificamente/Storicamente...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
För övrigt/Förresten ...
A tal proposito...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Dessutom ...
Inoltre...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau