japansk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
言っていることはもっともだ。
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jag håller helt med om att ...
・・・・に同意している。
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
心から・・・・という意見を支持する。
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
・・・・に強く反対である。
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jag är helt och hållet emot idén att ...
・・・・という意見に断固として反対する。
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... och ... är lika/olika när det gäller ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I motsats till ..., ... visar ...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... till skillnad från ... är...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... liknar ... när det gäller ...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jag skulle säga att ...
・・・・と言えるかもしれない。
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
För mig verkar det som att ...
・・・・のように見受けられる。
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Enligt min åsikt ...
私の意見では、・・・・
Brugt til at give en personlig mening
Från min synpunkt sett ...
私の見方だと、・・・・
Brugt til at give en personlig mening
Jag är av den uppfattningen att ...
私の意見としては、・・・・
Brugt til at give en personlig mening
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det är min åsikt att ... eftersom ...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Låt oss nu analysera/undersöka ...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Visserligen ... men ...
確かにそうだが、しかし・・・・
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Tvärtom ...
それどころか、・・・・
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Å ena sidan ...
一方では・・・・
Brugt til at præsentere en side af et argument
Å andra sidan ...
しかしその一方で・・・・
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Trots ...
・・・・にもかかわらず
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Trots att ...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
För övrigt/Förresten ...
ちなみに、・・・・
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Dessutom ...
その上・・・・
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau