kinesisk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
一般来说,我同意...,因为...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
人们较倾向于同意...,因为...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
我能理解他/她的观点。
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jag håller helt med om att ...
我完全同意...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
我完全赞同...的观点。
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
总的来说,我不同意...,因为...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
人们较倾向于不同意...,因为...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
我强烈不同意...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jag är helt och hållet emot idén att ...
我坚决反对...的观点
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... och ... är lika/olika när det gäller ...
就...方面,...和...相似/不同
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I motsats till ..., ... visar ...
和...比,...表明...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... till skillnad från ... är...
对比...,...是...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... liknar ... när det gäller ...
在...方面,...和...是相似的
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
在...方面,...和...不同
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
第一...,与此对比,第二...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
...和...的一个不同点是...,而...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jag skulle säga att ...
我想说的是...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
För mig verkar det som att ...
对我来说,它像是...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Enligt min åsikt ...
在我看来...
Brugt til at give en personlig mening
Från min synpunkt sett ...
我认为...
Brugt til at give en personlig mening
Jag är av den uppfattningen att ...
我的观点是...
Brugt til at give en personlig mening
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det är min åsikt att ... eftersom ...
我相信...,因为...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Låt oss nu analysera/undersöka ...
现在让我们分析/转到/研究...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Visserligen ... men ...
诚然...,但是...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
...是对的,但是事实上...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
诚然...,但是...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Tvärtom ...
相反...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Å ena sidan ...
一方面...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Å andra sidan ...
另一方面...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Trots ...
尽管...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Trots att ...
尽管...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
从科学/历史角度讲...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
För övrigt/Förresten ...
附带说一句...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Dessutom ...
此外...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau