portugisisk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Tende-se a concordar com...porque...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Percebe-se o seu propósito.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jag håller helt med om att ...
É consenso que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Tende-se a discordar de...porque...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Discorda-se totamente de/do/da...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Opõe-se à idéia que...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... och ... är lika/olika när det gäller ...
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I motsats till ..., ... visar ...
Em contraste com..., mostra que...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... till skillnad från ... är...
...em contraste com...é/são...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... liknar ... när det gäller ...
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...e...diferem em termos de...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jag skulle säga att ...
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
För mig verkar det som att ...
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Enligt min åsikt ...
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Brugt til at give en personlig mening
Från min synpunkt sett ...
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Brugt til at give en personlig mening
Jag är av den uppfattningen att ...
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Brugt til at give en personlig mening
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Examina-se/Analisa-se agora...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Visserligen ... men ...
Reconhecidamente..., mas...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Reconhecidamente....Porém...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Tvärtom ...
Ao contrário,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Å ena sidan ...
Por um lado...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Å andra sidan ...
Por outro lado...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Trots ...
Apesar de...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Trots att ...
A despeito de...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Cientificamente/ Historicamente falando...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
För övrigt/Förresten ...
Incidentalmente...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Dessutom ...
Além disso,...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau