russisk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Согласие
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jag håller helt med om att ...
Я полностью согласен, что...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Я совершенно не соголасен с...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... och ... är lika/olika när det gäller ...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I motsats till ..., ... visar ...
И наоборот, ... показывает...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... till skillnad från ... är...
В отличие от...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... liknar ... när det gäller ...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... и ... различаются в понимании ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Первое...., второе, напротив, ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jag skulle säga att ...
Я бы предположил, что...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
För mig verkar det som att ...
Мне кажется, что...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Enligt min åsikt ...
Я считаю, что...
Brugt til at give en personlig mening
Från min synpunkt sett ...
По моему мнению...
Brugt til at give en personlig mening
Jag är av den uppfattningen att ...
Я придерживаюсь мнения, что...
Brugt til at give en personlig mening
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Я полагаю, что...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Låt oss nu analysera/undersöka ...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Нельзя не заметить, что ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Visserligen ... men ...
Согласен.., но...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Согласен,... , и тем неменее
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Tvärtom ...
Напротив,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Å ena sidan ...
С одной стороны
Brugt til at præsentere en side af et argument
Å andra sidan ...
С другой стороны...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Trots ...
Несмотря на
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Trots att ...
Хотя...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Говоря научным языком...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
För övrigt/Förresten ...
Между прочим...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Dessutom ...
Более того...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau