tyrkisk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Demek istediğini anlıyorum.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jag håller helt med om att ...
...'a tamamen katılıyorum.
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jag är helt och hållet emot idén att ...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I motsats till ..., ... visar ...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... till skillnad från ... är...
...'a karşın ...'daki ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... liknar ... när det gäller ...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jag skulle säga att ...
Demek istediğim ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
För mig verkar det som att ...
Bana öyle görünüyor ki ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Enligt min åsikt ...
Bence ...
Brugt til at give en personlig mening
Från min synpunkt sett ...
Benim bakış açıma göre ...
Brugt til at give en personlig mening
Jag är av den uppfattningen att ...
... görüşündeyim.
Brugt til at give en personlig mening
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det är min åsikt att ... eftersom ...
İnancıma göre ... çünkü ...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Visserligen ... men ...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Tvärtom ...
Ancak buna karşıt olarak ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Å ena sidan ...
Bir açıdan baktığımızda ...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Å andra sidan ...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Trots ...
... olmasına rağmen
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Trots att ...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
För övrigt/Förresten ...
Antiparantez ...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Dessutom ...
Buna ilaveten ...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau