ungarsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Értem, amit mond.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jag håller helt med om att ...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... och ... är lika/olika när det gäller ...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I motsats till ..., ... visar ...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... till skillnad från ... är...
....-val/vel ellentétben, a .......
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... liknar ... när det gäller ...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jag skulle säga att ...
Azt mondanám, hogy ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
För mig verkar det som att ...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Enligt min åsikt ...
Véleményem szerint ...
Brugt til at give en personlig mening
Från min synpunkt sett ...
Véleményem szerint ...
Brugt til at give en personlig mening
Jag är av den uppfattningen att ...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Brugt til at give en personlig mening
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Visserligen ... men ...
Hozzátéve ...., de ....
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Tvärtom ...
Ezzel ellentétben ....
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Å ena sidan ...
Másrészt viszont ....
Brugt til at præsentere en side af et argument
Å andra sidan ...
Másrészt ...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Trots ...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Trots att ...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Tudományosan/történelmileg ...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
För övrigt/Förresten ...
Mellékesen....
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Dessutom ...
Továbbá ....
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau