dansk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
ฉันยอมรับว่า...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Jeg er stærkt uenig i at...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
I modsætning til..., ...viser...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
...i modsætning til... er...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
...er lig... i forbindelse med
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
...og... er forskellige med hensyn til...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

ฉันจะพูดว่า...
Jeg ville sige at...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
ดูเหมือนว่า...
For mig virker det som om at...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
ในความคิดเห็นของฉัน...
Efter min mening...
Brugt til at give en personlig mening
ในความคิดเห็นของฉัน...
Fra mit synspunkt...
Brugt til at give en personlig mening
ในความคิดเห็นของฉัน...
Jeg er af den mening at...
Brugt til at give en personlig mening
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Det er min opfattelse at... fordi...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
ยอมรับ...แต่...
Indrømmet..., men...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Selvom, ikke desto mindre...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
ในทางตรงกันข้าม...
Derimod,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
ในอีกด้านหนึ่ง...
På den ene side...
Brugt til at præsentere en side af et argument
ในอีกด้านหนึ่ง...
På den anden side...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
ถึงแม้ว่า...
På trods af...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
ถึงแม้ว่า...
Til trods for det faktum at...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Videnskabeligt/historisk set...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
โดยบังเอิญ...
I øvrigt...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
นอกจากนี้...
Endvidere...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau