svensk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
ฉันยอมรับว่า...
Jag håller helt med om att ...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
I motsats till ..., ... visar ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
... till skillnad från ... är...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
... liknar ... när det gäller ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

ฉันจะพูดว่า...
Jag skulle säga att ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
ดูเหมือนว่า...
För mig verkar det som att ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
ในความคิดเห็นของฉัน...
Enligt min åsikt ...
Brugt til at give en personlig mening
ในความคิดเห็นของฉัน...
Från min synpunkt sett ...
Brugt til at give en personlig mening
ในความคิดเห็นของฉัน...
Jag är av den uppfattningen att ...
Brugt til at give en personlig mening
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
ยอมรับ...แต่...
Visserligen ... men ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
ในทางตรงกันข้าม...
Tvärtom ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
ในอีกด้านหนึ่ง...
Å ena sidan ...
Brugt til at præsentere en side af et argument
ในอีกด้านหนึ่ง...
Å andra sidan ...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
ถึงแม้ว่า...
Trots ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
ถึงแม้ว่า...
Trots att ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
โดยบังเอิญ...
För övrigt/Förresten ...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
นอกจากนี้...
Dessutom ...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau