engelsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Broadly speaking, I agree with… because…
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
One is very much inclined to agree with… because…
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
I can see his/her point.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
I entirely agree that…
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
One is very much inclined to disagree with… because…
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
I strongly disagree that…
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jsem zásadně proti myšlence, že...
I am firmly opposed to the idea that…
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
…and…are similar/different as regards to…
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
In contrast to…, …shows…
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... na rozdíl od... je/jsou...
…by contrast with… is/are…
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
…is similar to… in respect of…
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... a... se liší, pokud jde o...
…and… differ in terms of...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
První... na rozdíl od druhého...
The first…, by contrast, the second…
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
One difference between… and… is that…, whereas…
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Řekla bych, že...
I would say that…
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Zdá se mi, že...
It seems to me that…
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Podle mého názoru...
In my opinion…
Brugt til at give en personlig mening
Z mého pohledu...
From my point of view…
Brugt til at give en personlig mening
Jsem toho názoru, že...
I am of the opinion that…
Brugt til at give en personlig mening
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Podle mého přesvědčení je..., protože...
It is my belief that… because…
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Let us now analyze/turn to/examine…
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Nelze popřít, že..., ale ...
Admittedly…, but…
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
It is true that…, yet the fact remains that…
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Nelze popřít, že..., nicméně...
Granted, …, nevertheless…
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Naopak/Naproti očekávání...
On the contrary, …
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Na jedné straně...
On the one hand…
Brugt til at præsentere en side af et argument
Na druhé straně...
On the other hand…
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Navzdory...
In spite of…
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Navzdory tomu, že...
Despite the fact that…
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Vědecky/Historicky vzato...
Scientifically/Historically speaking…
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Mimochodem...
Incidentally…
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Furthermore…
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau