kinesisk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
一般来说,我同意...,因为...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
人们较倾向于同意...,因为...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
我能理解他/她的观点。
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
我完全同意...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
我完全赞同...的观点。
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
总的来说,我不同意...,因为...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
人们较倾向于不同意...,因为...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
我强烈不同意...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jsem zásadně proti myšlence, že...
我坚决反对...的观点
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
就...方面,...和...相似/不同
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
和...比,...表明...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... na rozdíl od... je/jsou...
对比...,...是...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
在...方面,...和...是相似的
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... a... se liší, pokud jde o...
在...方面,...和...不同
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
První... na rozdíl od druhého...
第一...,与此对比,第二...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
...和...的一个不同点是...,而...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Řekla bych, že...
我想说的是...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Zdá se mi, že...
对我来说,它像是...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Podle mého názoru...
在我看来...
Brugt til at give en personlig mening
Z mého pohledu...
我认为...
Brugt til at give en personlig mening
Jsem toho názoru, že...
我的观点是...
Brugt til at give en personlig mening
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Podle mého přesvědčení je..., protože...
我相信...,因为...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
现在让我们分析/转到/研究...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Nelze popřít, že..., ale ...
诚然...,但是...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
...是对的,但是事实上...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Nelze popřít, že..., nicméně...
诚然...,但是...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Naopak/Naproti očekávání...
相反...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Na jedné straně...
一方面...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Na druhé straně...
另一方面...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Navzdory...
尽管...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Navzdory tomu, že...
尽管...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Vědecky/Historicky vzato...
从科学/历史角度讲...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Mimochodem...
附带说一句...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Navíc/Nadto/Dále ještě...
此外...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau