rumænsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Înţeleg punctul său de vedere.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Sunt în totalitate de acord că...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Mă opun total ideii conform căreia...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... na rozdíl od... je/jsou...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... a... se liší, pokud jde o...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
První... na rozdíl od druhého...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Řekla bych, že...
Aş putea spune că...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Zdá se mi, že...
Impresia mea este că...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Podle mého názoru...
După părerea mea,...
Brugt til at give en personlig mening
Z mého pohledu...
Din punctul meu de vedere...
Brugt til at give en personlig mening
Jsem toho názoru, že...
Sunt de părere că...
Brugt til at give en personlig mening
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Convingerea mea este că... deoarece...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Nelze popřít, že..., ale ...
Admitem faptul că..., dar...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Nelze popřít, že..., nicméně...
Se admite faptul că..., însă...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Naopak/Naproti očekávání...
Din contră,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Na jedné straně...
Pe de o parte...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Na druhé straně...
Pe de altă parte...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Navzdory...
Contrar...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Navzdory tomu, že...
În ciuda faptului că...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Vědecky/Historicky vzato...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Mimochodem...
Întâmplător...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Mai mult decât atât...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau