tysk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Ich stimme völlig zu, dass...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... na rozdíl od... je/jsou...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
... ähnelt ... hinsichtlich...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... a... se liší, pokud jde o...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
První... na rozdíl od druhého...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Řekla bych, že...
Ich würde sagen, dass...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Zdá se mi, že...
Es scheint mir, dass...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Podle mého názoru...
Meiner Meinung nach...
Brugt til at give en personlig mening
Z mého pohledu...
Von meinem Standpunkt aus...
Brugt til at give en personlig mening
Jsem toho názoru, že...
Ich bin der Ansicht, dass...
Brugt til at give en personlig mening
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Nelze popřít, že..., ale ...
Zugegebenermaßen... , aber...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Nelze popřít, že..., nicméně...
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Naopak/Naproti očekávání...
Im Gegenteil...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Na jedné straně...
Einerseits...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Na druhé straně...
Andererseits...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Navzdory...
Trotz...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Navzdory tomu, že...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Vědecky/Historicky vzato...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Mimochodem...
Im Übrigen...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Darüber hinaus...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau