ungarsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Értem, amit mond.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... na rozdíl od... je/jsou...
....-val/vel ellentétben, a .......
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... a... se liší, pokud jde o...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
První... na rozdíl od druhého...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Řekla bych, že...
Azt mondanám, hogy ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Zdá se mi, že...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Podle mého názoru...
Véleményem szerint ...
Brugt til at give en personlig mening
Z mého pohledu...
Véleményem szerint ...
Brugt til at give en personlig mening
Jsem toho názoru, že...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Brugt til at give en personlig mening
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Nelze popřít, že..., ale ...
Hozzátéve ...., de ....
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Nelze popřít, že..., nicméně...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Naopak/Naproti očekávání...
Ezzel ellentétben ....
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Na jedné straně...
Másrészt viszont ....
Brugt til at præsentere en side af et argument
Na druhé straně...
Másrészt ...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Navzdory...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Navzdory tomu, že...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Vědecky/Historicky vzato...
Tudományosan/történelmileg ...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Mimochodem...
Mellékesen....
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Továbbá ....
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau