hindi | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Demek istediğini anlıyorum.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
...'a tamamen katılıyorum.
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
...'a karşılık ... gösterir ki ...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...'a karşın ...'daki ...
... की तुलना मे, ... ... है.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Demek istediğim ...
मेरा मानना है कि...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Bana öyle görünüyor ki ...
मुझे लगता है कि...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Bence ...
मेरी राय है कि...
Brugt til at give en personlig mening
Benim bakış açıma göre ...
मेरे दृष्टिकोण से
Brugt til at give en personlig mening
... görüşündeyim.
मेरा मानना है कि
Brugt til at give en personlig mening
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
İnancıma göre ... çünkü ...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
यह सच है कि..., लेकिन...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
यह सच है कि..., लेकिन...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Ancak buna karşıt olarak ...
इसके विपरीत
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Bir açıdan baktığımızda ...
एक तरफ से...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Diğer açıdan baktığımızda ...
दूसरी तरफ से
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
... olmasına rağmen
इन... के होते हुए भी...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
... gibi bir gerçeğe rağmen
इन... के होते हुए भी...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Antiparantez ...
वैसे...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Buna ilaveten ...
इसके अतिरिक्त...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau