ungarsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Értem, amit mond.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Ich stimme völlig zu, dass...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
....-val/vel ellentétben, a .......
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... ähnelt ... hinsichtlich...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Ich würde sagen, dass...
Azt mondanám, hogy ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Es scheint mir, dass...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Meiner Meinung nach...
Véleményem szerint ...
Brugt til at give en personlig mening
Von meinem Standpunkt aus...
Véleményem szerint ...
Brugt til at give en personlig mening
Ich bin der Ansicht, dass...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Brugt til at give en personlig mening
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Zugegebenermaßen... , aber...
Hozzátéve ...., de ....
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Im Gegenteil...
Ezzel ellentétben ....
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Einerseits...
Másrészt viszont ....
Brugt til at præsentere en side af et argument
Andererseits...
Másrészt ...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Trotz...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Tudományosan/történelmileg ...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Im Übrigen...
Mellékesen....
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Darüber hinaus...
Továbbá ....
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau