dansk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Értem, amit mond.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Jeg er stærkt uenig i at...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
I modsætning til..., ...viser...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
....-val/vel ellentétben, a .......
...i modsætning til... er...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
...er lig... i forbindelse med
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
...og... er forskellige med hensyn til...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Den første..., i modsætning til, den anden...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Azt mondanám, hogy ...
Jeg ville sige at...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Nekem úgy tűnik, hogy ...
For mig virker det som om at...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Véleményem szerint ...
Efter min mening...
Brugt til at give en personlig mening
Véleményem szerint ...
Fra mit synspunkt...
Brugt til at give en personlig mening
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Jeg er af den mening at...
Brugt til at give en personlig mening
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Det er min opfattelse at... fordi...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Hozzátéve ...., de ....
Indrømmet..., men...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Selvom, ikke desto mindre...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Ezzel ellentétben ....
Derimod,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Másrészt viszont ....
På den ene side...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Másrészt ...
På den anden side...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
På trods af...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Til trods for det faktum at...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Tudományosan/történelmileg ...
Videnskabeligt/historisk set...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Mellékesen....
I øvrigt...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Továbbá ....
Endvidere...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau