engelsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Broadly speaking, I agree with… because…
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
One is very much inclined to agree with… because…
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Értem, amit mond.
I can see his/her point.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
I entirely agree that…
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Broadly speaking, I disagree with… because…
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
One is very much inclined to disagree with… because…
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
I strongly disagree that…
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
I am firmly opposed to the idea that…
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
…and…are similar/different as regards to…
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
In contrast to…, …shows…
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
....-val/vel ellentétben, a .......
…by contrast with… is/are…
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
…is similar to… in respect of…
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
…and… differ in terms of...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
The first…, by contrast, the second…
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
One difference between… and… is that…, whereas…
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Azt mondanám, hogy ...
I would say that…
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Nekem úgy tűnik, hogy ...
It seems to me that…
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Véleményem szerint ...
In my opinion…
Brugt til at give en personlig mening
Véleményem szerint ...
From my point of view…
Brugt til at give en personlig mening
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
I am of the opinion that…
Brugt til at give en personlig mening
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
It is my belief that… because…
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Let us now analyze/turn to/examine…
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Hozzátéve ...., de ....
Admittedly…, but…
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
It is true that…, yet the fact remains that…
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Granted, …, nevertheless…
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Ezzel ellentétben ....
On the contrary, …
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Másrészt viszont ....
On the one hand…
Brugt til at præsentere en side af et argument
Másrészt ...
On the other hand…
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
In spite of…
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Despite the fact that…
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Tudományosan/történelmileg ...
Scientifically/Historically speaking…
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Mellékesen....
Incidentally…
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Továbbá ....
Furthermore…
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau