fransk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Értem, amit mond.
Je comprends son point de vue.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Je suis entièrement d'accord que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Je cautionne entièrement l'idée que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
...and... sont similaires/différents au regard de...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
En opposition avec..., ...montre...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
....-val/vel ellentétben, a .......
..., par contraste avec..., est/sont...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
...et... diffèrent en termes de...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Le premier..., a contrario, le second...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Azt mondanám, hogy ...
Je dirais que...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Il me semble que...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Véleményem szerint ...
À mon sens...
Brugt til at give en personlig mening
Véleményem szerint ...
Selon mon point de vue...
Brugt til at give en personlig mening
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Je suis d'opinion que...
Brugt til at give en personlig mening
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Hozzátéve ...., de ....
De l'avis général..., mais...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Il va de soi que..., cependant...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Ezzel ellentétben ....
Au contraire, ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Másrészt viszont ....
D'un coté...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Másrészt ...
D'un autre côté...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
En dépit de...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
En dépit du fait que...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Tudományosan/történelmileg ...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Mellékesen....
À propos de...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Továbbá ....
En outre...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau