nederlandsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Értem, amit mond.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
In tegenstelling tot ..., toont ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
....-val/vel ellentétben, a .......
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Azt mondanám, hogy ...
Ik zou zeggen dat ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Het lijkt mij dat ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Véleményem szerint ...
Naar mijn mening ...
Brugt til at give en personlig mening
Véleményem szerint ...
Vanuit mijn standpunt ...
Brugt til at give en personlig mening
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Ik ben van mening dat ...
Brugt til at give en personlig mening
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Hozzátéve ...., de ....
Toegegeven ..., maar ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Ezzel ellentétben ....
Integendeel, ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Másrészt viszont ....
Enerzijds ...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Másrészt ...
Anderzijds ...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Ondanks ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Ondanks het feit dat ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Tudományosan/történelmileg ...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Mellékesen....
Bijkomend ...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Továbbá ....
Bovendien ...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau