japansk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Értem, amit mond.
言っていることはもっともだ。
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
・・・・に同意している。
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
心から・・・・という意見を支持する。
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
大まかに言って、・・・・に反対である。
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
・・・・に強く反対である。
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
・・・・という意見に断固として反対する。
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
....-val/vel ellentétben, a .......
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Azt mondanám, hogy ...
・・・・と言えるかもしれない。
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Nekem úgy tűnik, hogy ...
・・・・のように見受けられる。
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Véleményem szerint ...
私の意見では、・・・・
Brugt til at give en personlig mening
Véleményem szerint ...
私の見方だと、・・・・
Brugt til at give en personlig mening
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
私の意見としては、・・・・
Brugt til at give en personlig mening
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Hozzátéve ...., de ....
確かにそうだが、しかし・・・・
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Ezzel ellentétben ....
それどころか、・・・・
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Másrészt viszont ....
一方では・・・・
Brugt til at præsentere en side af et argument
Másrészt ...
しかしその一方で・・・・
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
・・・・にもかかわらず
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Tudományosan/történelmileg ...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Mellékesen....
ちなみに、・・・・
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Továbbá ....
その上・・・・
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau