kinesisk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
一般来说,我同意...,因为...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
人们较倾向于同意...,因为...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Értem, amit mond.
我能理解他/她的观点。
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
我完全同意...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
我完全赞同...的观点。
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
总的来说,我不同意...,因为...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
人们较倾向于不同意...,因为...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
我强烈不同意...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
我坚决反对...的观点
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
就...方面,...和...相似/不同
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
和...比,...表明...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
....-val/vel ellentétben, a .......
对比...,...是...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
在...方面,...和...是相似的
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
在...方面,...和...不同
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
第一...,与此对比,第二...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
...和...的一个不同点是...,而...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Azt mondanám, hogy ...
我想说的是...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Nekem úgy tűnik, hogy ...
对我来说,它像是...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Véleményem szerint ...
在我看来...
Brugt til at give en personlig mening
Véleményem szerint ...
我认为...
Brugt til at give en personlig mening
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
我的观点是...
Brugt til at give en personlig mening
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
我相信...,因为...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
现在让我们分析/转到/研究...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Hozzátéve ...., de ....
诚然...,但是...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
...是对的,但是事实上...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
诚然...,但是...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Ezzel ellentétben ....
相反...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Másrészt viszont ....
一方面...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Másrészt ...
另一方面...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
尽管...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
尽管...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Tudományosan/történelmileg ...
从科学/历史角度讲...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Mellékesen....
附带说一句...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Továbbá ....
此外...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau