rumænsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Cineva este de acord cu...deoarece...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Értem, amit mond.
Înţeleg punctul său de vedere.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Sunt în totalitate de acord că...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Mă opun total ideii conform căreia...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
....-val/vel ellentétben, a .......
...în opoziţie cu...este/sunt...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Azt mondanám, hogy ...
Aş putea spune că...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Impresia mea este că...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Véleményem szerint ...
După părerea mea,...
Brugt til at give en personlig mening
Véleményem szerint ...
Din punctul meu de vedere...
Brugt til at give en personlig mening
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Sunt de părere că...
Brugt til at give en personlig mening
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Convingerea mea este că... deoarece...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Hozzátéve ...., de ....
Admitem faptul că..., dar...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Se admite faptul că..., însă...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Ezzel ellentétben ....
Din contră,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Másrészt viszont ....
Pe de o parte...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Másrészt ...
Pe de altă parte...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Contrar...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
În ciuda faptului că...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Tudományosan/történelmileg ...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Mellékesen....
Întâmplător...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Továbbá ....
Mai mult decât atât...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau