spansk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
En términos generales, coincido con X porque...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Uno tiende a concordar con X ya que...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Értem, amit mond.
Comprendo su planteamiento...
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Coincido totalmente en que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Respaldo completamente la idea de que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Difiero completamente en relación a...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
En contraste con..., ... muestra...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
....-val/vel ellentétben, a .......
... en contraste con... es/son...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... es similar a... en lo referente a...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... y... difieren en relación a...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Azt mondanám, hogy ...
Podría decir que...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Nekem úgy tűnik, hogy ...
A mi parecer...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Véleményem szerint ...
En mi opinión...
Brugt til at give en personlig mening
Véleményem szerint ...
Desde mi punto de vista...
Brugt til at give en personlig mening
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Soy de la opinión de que...
Brugt til at give en personlig mening
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
A mi parecer... debido a que...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Hozzátéve ...., de ....
Es cierto que..., pero...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Ezzel ellentétben ....
Por el contrario,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Másrészt viszont ....
Por una parte...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Másrészt ...
Por otra parte...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
A pesar de...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
A pesar de que...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Tudományosan/történelmileg ...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Mellékesen....
Cabe acotar...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Továbbá ....
Además,...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau