tysk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Értem, amit mond.
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Ich stimme völlig zu, dass...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
....-val/vel ellentétben, a .......
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... ähnelt ... hinsichtlich...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Azt mondanám, hogy ...
Ich würde sagen, dass...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Es scheint mir, dass...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Véleményem szerint ...
Meiner Meinung nach...
Brugt til at give en personlig mening
Véleményem szerint ...
Von meinem Standpunkt aus...
Brugt til at give en personlig mening
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Ich bin der Ansicht, dass...
Brugt til at give en personlig mening
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Hozzátéve ...., de ....
Zugegebenermaßen... , aber...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Ezzel ellentétben ....
Im Gegenteil...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Másrészt viszont ....
Einerseits...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Másrészt ...
Andererseits...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Trotz...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Tudományosan/történelmileg ...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Mellékesen....
Im Übrigen...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Továbbá ....
Darüber hinaus...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau