esperanto | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

فهرس المحتويات
Enhavtabelo
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
قائمة الأشكال
Listo de Figuroj
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
قائمة الجداول
Listo de Tabloj
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
ملحق
Apendico
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
مسرد المصطلحات
Glosaro
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
ببليوغرافيا
Bibliografio
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
فهرس الموضوعات
Indekso
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument