Græsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Indholdsfortegnelse
Πίνακας Περιεχομένων
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Figuroversigt
Κατάλογος Σχημάτων
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Tabelliste
Κατάλογος Πινάκων
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Appendiks
Παράρτημα
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Ordliste
Γλωσσάριο
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografi
Βιβλιογραφία
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Indeks
Ευρετήριο
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument