nederlandsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Indholdsfortegnelse
Inhoudsopgave
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Figuroversigt
Afbeeldingenlijst
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Tabelliste
Tabellenlijst
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Appendiks
Bijlage
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Ordliste
Verklarende woordenlijst
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografi
Bibliografie
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Indeks
Register
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument