koreansk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Indholdsfortegnelse
목차
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Figuroversigt
인물 리스트
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Tabelliste
표 리스트
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Appendiks
부록
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Ordliste
어휘 사전
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografi
관계 서적 목록
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Indeks
인덱스 (색인)
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument