polsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Indholdsfortegnelse
Spis treści
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Figuroversigt
Wykaz danych
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Tabelliste
Wykaz tabel
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Appendiks
Aneks
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Ordliste
Słowniczek
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografi
Bibliografia
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Indeks
Indeks
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument