rumænsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Indholdsfortegnelse
Cuprins
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Figuroversigt
Lista figurilor
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Tabelliste
Lista tabelelor
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Appendiks
Anexă
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Ordliste
Glosar
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografi
Bibliografie
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Indeks
Index
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument