finsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Table of Contents
Sisällysluettelo
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
List of Figures
Kuvaluettelo
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
List of Tables
Taulukkoluettelo
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Appendix
Liitteet
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glossary
Sanaluettelo
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliography
Bibliografia
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Index
Hakemisto
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument