nederlandsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Table of Contents
Inhoudsopgave
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
List of Figures
Afbeeldingenlijst
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
List of Tables
Tabellenlijst
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Appendix
Bijlage
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glossary
Verklarende woordenlijst
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliography
Bibliografie
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Index
Register
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument