italiensk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Table of Contents
Indice analitico
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
List of Figures
Indice delle immagini
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
List of Tables
Indice delle tabelle
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Appendix
Appendice
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glossary
Glossario
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliography
Bibliografia
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Index
Catalogo
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument