koreansk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Table of Contents
목차
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
List of Figures
인물 리스트
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
List of Tables
표 리스트
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Appendix
부록
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glossary
어휘 사전
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliography
관계 서적 목록
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Index
인덱스 (색인)
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument