rumænsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Table of Contents
Cuprins
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
List of Figures
Lista figurilor
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
List of Tables
Lista tabelelor
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Appendix
Anexă
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glossary
Glosar
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliography
Bibliografie
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Index
Index
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument