Thai | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Table of Contents
ตารางเนื้อหา
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
List of Figures
ลิสต์ตัวเลข
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
List of Tables
ลิสต์ตาราง
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Appendix
ภาคผนวก
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glossary
อภิธานศัพท์
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliography
บรรณานุกรม
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Index
ตัวบ่งชี้
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument