tjekkisk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Table of Contents
Obsah
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
List of Figures
Seznam hodnot
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
List of Tables
Seznam tabulek
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Appendix
Příloha
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glossary
Glosář
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliography
Seznam pramenů/Bibliografie
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Index
Index
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument