finsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Enhavtabelo
Sisällysluettelo
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Listo de Figuroj
Kuvaluettelo
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Listo de Tabloj
Taulukkoluettelo
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Apendico
Liitteet
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glosaro
Sanaluettelo
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografio
Bibliografia
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Indekso
Hakemisto
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument