Thai | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Sisällysluettelo
ตารางเนื้อหา
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Kuvaluettelo
ลิสต์ตัวเลข
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Taulukkoluettelo
ลิสต์ตาราง
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Liitteet
ภาคผนวก
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Sanaluettelo
อภิธานศัพท์
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografia
บรรณานุกรม
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Hakemisto
ตัวบ่งชี้
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument