Græsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Table des matières
Πίνακας Περιεχομένων
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Liste des figures
Κατάλογος Σχημάτων
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Liste des tables
Κατάλογος Πινάκων
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Annexe
Παράρτημα
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glossaire
Γλωσσάριο
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliographie
Βιβλιογραφία
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Index
Ευρετήριο
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument