hindi | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Table des matières
अनुक्रम
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Liste des figures
आंकड़ों की सूची
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Liste des tables
तालिकाओं की सूची
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Annexe
परिशिष्ट
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glossaire
शब्दावली
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliographie
संदर्भग्रंथ सूची
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Index
अनुक्रमणिका
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument