polsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Table des matières
Spis treści
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Liste des figures
Wykaz danych
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Liste des tables
Wykaz tabel
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Annexe
Aneks
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glossaire
Słowniczek
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliographie
Bibliografia
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Index
Indeks
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument