rumænsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Table des matières
Cuprins
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Liste des figures
Lista figurilor
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Liste des tables
Lista tabelelor
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Annexe
Anexă
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glossaire
Glosar
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliographie
Bibliografie
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Index
Index
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument