Thai | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Table des matières
ตารางเนื้อหา
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Liste des figures
ลิสต์ตัวเลข
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Liste des tables
ลิสต์ตาราง
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Annexe
ภาคผนวก
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glossaire
อภิธานศัพท์
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliographie
บรรณานุกรม
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Index
ตัวบ่งชี้
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument