nederlandsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Πίνακας Περιεχομένων
Inhoudsopgave
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Κατάλογος Σχημάτων
Afbeeldingenlijst
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Κατάλογος Πινάκων
Tabellenlijst
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Παράρτημα
Bijlage
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Γλωσσάριο
Verklarende woordenlijst
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Βιβλιογραφία
Bibliografie
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Ευρετήριο
Register
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument